• Konvalent högpresterande beläggning, polymerbaserad
  • Förenas med befintligt material på kemisk väg
  • Självnivellerande
  • Temperatur resistent upp till 1.000 C
  • Lämpligt för kontakt med livsmedel
  • Applicerbart på metall, legeringar, plast, färg, glas och sten
  • Permanent skydd mot korrosion
  • Certifierad
  • Varaktighet upp till 20+ år