• Effektiva tillsatser för hydrofobisation av våt betong
  • Skyddar mot kalkutfällningar
  • Kapillärreglerande egenskaper
  • Diffusionsöppen
  • Betongstabiliserande egenskaper