Hem

Användningsområden

Våtutrymmen

Våtutrymmen

En försegling ökar inte bara livslängden för ditt badrum, den reducerar också risken för fuktskador och mögelangrepp. Dessutom är ett förseglat badrum så mycket enklare att underhålla – utan behov av starka kemiska städmedel.

Med många år av erfarenhet och kunskap inom nybyggnad och renovering av våtrum vänder vi oss till privatpersoner, företag, organisationer och publika inrättningar. Vi erbjuder ett pris- och miljösmart alternativ till en total våtrums renovering.

Vår tre stegs koncept SRP ”Safety Recond Protection” är ett heltäckande koncept för bättre säkerhet, hygien och miljö i våtrum. Dessutom ger den längre livslängd och, inte minst, en avsevärd förenklad rengöring.

+46 702 844310

info@srprotection.se