Med många år av erfarenhet och kunskap inom nybyggnad och renovering av våtrum vänder vi oss till privatpersoner, företag, organisationer och publika inrättningar. Vi erbjuder ett pris- och miljösmart alternativ till en total våtrums renovering.

Vår tre stegs koncept SRP ”Safety Recond Protection” är ett heltäckande koncept för bättre säkerhet, hygien och miljö i våtrum. Dessutom ger den längre livslängd och, inte minst, en avsevärd förenklad rengöring.

Referens Objekt