Behandling av metallytor med våra miljösmarta produkter som är fria från flour, ger ett långvarigt skydd mot korrosion och oxidering. Produkten är lättsam att applicera och ytan blir lätt att underhålla. Dessutom underlättar det rengöringen av ytan vilket resulterar i minskade kostnader för rengöring samt att användandet av starka kemikalier minimeras.