Vill man ha tåliga, självutjämnande och underhållsfria ytor så lämpar sig våra produkter inom industri. De tål temperaturer upp till 1000 grader Celsius samtidigt som det optimerar friktionsmotståndet och flödesegenskaper. Förutom att produkten binds samman med befintligt material på en kemisk väg så får man ett permanent skydd mot korrosion uppemot 20 år, skyddets längd varierar beroende på vad ytan utsätts för då yttrefaktorer alltid är avgörande för hållbarheten.