Vill man uppnå en blankare finish genom enkel applicering är detta helt rätt produkt. Fördelarna med behandlingen är många, framförallt är den långtidsverkande vilket resulterar i lägre kostnader för underhåll och rengöring. Dessutom skyddas ytan uppemot 20 år men även mot salt och föroreningar och förhindrar alger och musslor från att fästa på skrovet. Då yttre faktorer alltid påverkar hållbarheten kan längden av skydd variera beroende på vad ytan utsätts för efter behandlingen. Avslutningsvis optimeras friktionsmotståndet med en självutjämnande högblank finish.