Genom att skydda ytorna på maskiner och fordon bevarar man dem avsevärt längre. Ytorna blir lättsamma att rengöra vilket gör att man reducerar förbrukningen av rengöringsmedel och andra underhållskostnader, samt blir det behagligare att rengöra. Produkten sammanfogas med befintligt material på kemisk väg och detta ger ett skydd mot tö-salt och korrosion. Okomplicerad applicering och högblank finish.