Hem

Användningsområden

Betong, tegel och sten

Betong, tegel och sten

Absorberande material som natursten, betong, tegel och putsade fasader blir genom en försegling motståndskraftiga mot inträngning av vatten.

Med många år av erfarenhet och kunskap inom nybyggnad och renovering av våtrum vänder vi oss till privatpersoner, företag, organisationer och publika inrättningar. Vi erbjuder ett pris- och miljösmart alternativ till en total våtrums renovering.

Absorberande material som natursten, betong, tegel och putsade fasader blir genom en försegling motståndskraftiga mot inträngning av vatten. Som en följd av det fastnar heller inte alger, mögelsporer, fett och smuts på ytan.

Dessutom förhindrar förseglingen framtida frostsprängningar i exempelvis fasadputs.

Förseglade ytor är diffusionsöppna vilket innebär att materialens andande egenskaper behålls. Fukten i en fasad kommer ut medan ny fukt förhindras från att komma in.

+46 702 844310

info@srprotection.se