Absorberande material som natursten, betong, tegel och putsade fasader blir genom en försegling motståndskraftiga mot inträngning av vatten. Som en följd av det fastnar heller inte alger, mögelsporer, fett och smuts på ytan.

Dessutom förhindrar förseglingen framtida frostsprängningar i exempelvis fasadputs.

Förseglade ytor är diffusionsöppna vilket innebär att materialens andande egenskaper behålls. Fukten i en fasad kommer ut medan ny fukt förhindras från att komma in.